Sahnya status kawasan hutan apabila kawasan tersebut telah ditetapkan melalui proses pengukuhan kawasan hutan. proses penetapan dimulai dari; penunjukan kawasan menjadi kawasan hutan oleh menteri kehutanan, proses penatabatasan